Hundens och vargens historia

Djuret hund har sina rötter i vargen. För länge sedan domesticerades vargar, dvs de levde bland människor och blev mer eller mindre tama. Troligen följde de först efter människor för att det var ett lätt sätt att skaffa föda. Man har belägg för att hunden varit människans sällskap i åtminstone 12.000 år. För att placera detta kronologiskt är 12.000 år sen ungefär mitt i stenåldern och då istiden tog slut och människan började jaga mer. Logiskt då att vargarna följde människans spår eftersom de ofta jagade samma typ av villebråd.featured-best-hunting-dog-breeds

Årtusenden har passerat och idag finns det inte mindre än mellan 500-600 raser världen över. Det kan vara lite svårt att exakt dra gränserna för vad som är en ras och inte. I Sverige finns knappt 300 raser registrerade hos Svenska Kennelklubben. Det finns en ras för alla säger man, och det stämmer verkligen då hundar är idag så totalt olika raser emellan.

Det pågår en diskussion huruvida hunden fortsatt ska ses som en underart till vargen eller om den ska ses som en egen art. Eftersom det avlats fram så oerhört många olika varianter av hundar idag, anser vissa forskare och genetiker att det vore mer korrekt att tänka att den är en egen art. Dock kvarstår fakta att man har genetiskt bevisat vargens nära släktskap med hunden. En anledning till att vissa forskare anser att hunden bör stå fristående från vargen är att hundar som mastiff, boxer och andra typiska vakthundar är närmare släkt med vargen genetiskt, än tex fårhunden. Dessa hundar brukar klassificeras tillsammans, men utifrån detta skulle den indelningen vara till viss del felaktig. Fårhunden verkar snarare vara mer släkt med till exempel greyhound och sankt bernhardshunden, vilka inte brukar klassificeras i samma grupp. Det finns med andra ord en hel del för forskare och genetiker att utreda vidare innan de kan enas om ett komplett system för klassificering av hundraser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hotnews