Svenska Kennelklubbens viktiga arbete

I Sverige föds den största delen av alla hundar upp i kennlar, dvs godkända uppfödare som är medlemmar i Svenska Kennelklubben. Det händer att personer vill sälja hundvalpar utan stamtavlor och utan att de är från en riktig kennel, men du ska i möjligaste mån undvika att köpa hundar den vägen. Ett av Svenska Kennelklubbens viktigaste mål är att se till att raserna håller sig friska och utan problem som kan uppstå på grund av dåliga gener. ddcbcb6cea4ff76566f91cd5da68b325Medlemmar i Svenska Kennelklubben håller sig till de riktlinjer som satts upp för hundavel i Sverige.

Man arbetar mycket med att kartlägga olika hundrasers hälsa för att på lång sikt fortsätta ha sunda hundar. För många raser finns tydlig historik och bra riktlinjer för hur man vill att aveln ska fortsätta. Dessa riktlinjer är också mycket bra att läsa för den som funderar på att köpa hund. Genom detta får man reda på vilken typ av problem vissa raser kan ha.

Exempel på olika problem som tyvärr ofta drabbar vissa raser på grund av ogenomtänkt avel tidigare, är diskbråck eller andra ryggproblem hos taxen, fransk bulldog kan ha problem med andning och ögon eller bichon frisén kan ha klåda och ledproblem. Dessa eller andra avelsproblem försöker man komma tillrätta med genom att inte avla på individer som reda har dessa problem utan man försöker få bort dem. Detta är så mycket enklare om hunden har en riktig stamtavla upprättad av Svenska Kennelklubben.

Köper man en hund av okänd person och utan stamtavla har man ingen aning om vilka problem hunden kan ha. Dels kan detta skapa problem för just den hund man köpt när problemen visar sig, men skapar också problem i stort om man väljer att ta valpar efter denna hund och fortsätter att sprida en ev. dålig gen. Man kan troligen gissa sig till att personer som säljer hundvalpar utan stamtavlor redan vet att deras hundar inte skulle bli godkända av Kennelklubben, och därför inte ordnar en stamtavla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hotnews