Vad innebär begrepps brukshund?

Ordet brukshund är ett ord som funnits relativt länge och innebär en hund som brukas, dvs den utför en syssla. Vanliga är draghundar, jakthundar, vallhundar, assistanshundar, tjänstehundar.

Många kanske inte helt vet vad dessa begrepp innefattar men en tjänstehund kan tex vara en polishund eller en hund som arbetar vid tullen eller rä1280px-defense-gov_photo_essay_120712-f-td120-022ddningstjänsten. Dessa hundar föds upp och tränas noggrant så att de ska bli så duktiga som möjligt på det de gör. Ett exempel är polishundar som tränats i att nosa fram knark i tullen.

En assistanshund kan istället ha uppgifter som ledarhund för synskadade men idag tränas hundar även i att hjälpa funktionshindrade människor, eller diabetiker.

En vallhund är den klassiska hunden som tex vaktar fårflocken. Border collien är en typisk vallhund.

Draghundar är som det hörs på namnet, hundar som till exempel drar en släde, vilket är vanligt i kallare områden där man behöver ta sig fram över snö. Dessa hundar är ofta av ett tåligt släkte och är vana att vidta i snöiga och kalla miljöer. Faktum är att man känner till att draghundar funnits ända sedan ca 100 år före Kristus.

Jakthunden är som bekant hundar man använder vid jakt på vilt och fågel.

Gemensamt för alla brukshundar oavsett ras eller syfte är att de verkligen tycker om det de tränas i. Man har valt ut raser som har de egenskaper som passar för uppgiften. Draghundar är tåliga och starka medan fågelhundar ofta är helt präglade på just fågel och vissa raser har t.o.m simhud mellan tårna så att de är duktiga på att simma ut och hämta en nedskjuten fågel. Brukshundar är förhållandevis dyra då de har tränats noga för att klara av sina uppgifter. Det är mycket viktigt att en blindhund eller andra assistanshundar verkligen är genomtränade så att de klarar av sina uppgifter då människan är så beroende av dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hotnews